Lyssna

Barn och familj

Götene kommun erbjuder ett brett utbud av stöd till familjer, föräldrar, barn och ungdomar.

En man och en kvinna går genom högt gräs en sommardag med varsitt barn i handen.

Behovsprövat stöd

Under rubriken Stöd till barn, familj och ungdom presenteras socialtjänstens arbete för barn och unga i kommunen. Här hanteras ansökningar och anmälningar gällande familjer, barn och ungdomar som kan tänkas vara i behov av rådgivning, stöd eller behandling. Man arbetar utifrån en av Socialstyrelsen rekommenderad modell kallad BBIC (barnets behov i centrum), där barnets behov står i centrum. Familjeenheten erbjuder även familjerådgivning, familjerätt och medlingsverksamhet.

Öppen verksamhet

Familjecentralen är en öppen förskola med utvidgad service till föräldrar. I verksamheten arbetar pedagoger tillsammans med personal från socialtjänsten, barnavårdscentralen (BVC), mödravårdscentralen (MVC) och Folktandvården.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen är ungdomar i åldern 13-25 välkomna. Hit kan man vända sig om man bara vill prata såväl som om man är orolig för någon eller något. Ungdomsmottagningen kan även hjälpa till med preventivmedelsrådgivning och funderingar kring kroppen, graviditeter eller abort. Man delar även ut gratis kondomer.

Mini-Maria

Mini-Maria Östra är en mottagning för ungdomar upp till 21 år där oro eller problematik finns gällande alkohol, droger eller spel om pengar.

Utsatt för brott

Stödcentrum för unga brottsoffer vänder sig till ungdomar mellan 12-21 år i Västra Skaraborg som har blivit utsatta för exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredanden. Föräldrar och vittnen kan också få stöd.

Barn som far illa

Under rubriken Barn som far illa finns mer information om vad man kan göra om man är orolig för hur ett barn eller ungdom har det. Om man är akut orolig för att ett barn far illa på kvällar och helger kan man vända sig till kommunens Socialjour.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!