Lyssna

Familjerätt

Familjerättens arbetsuppgifter är bland annat:

En mamma, pappa och ett barn tittar upp mot en paragrafsymbol.Förstora bilden
  • att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som efter separation är oeniga om hur de skall lösa frågor kring vårdnad, boende eller umgänge för sina barn.
  • att fastställa faderskap.
  • att erbjuda föräldrar som är eniga möjligheten att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
  • att informera om och verkställa vårdnads-, boende- och umgängesutredningar efter remiss från domstol.
  • att genomföra utredningar om medgivande att ta emot adoptivbarn, utforma yttranden till tingsrätt i adoptionsfrågor samt skriva uppföljningsrapporter.
  • att skriva yttranden i namnärenden, vårdnadsöverflyttningar och äktenskapsdispanser till domstol.

Telefonrådgivning

Familjerätten erbjuder telefonrådgivning via Lidköpings socialtjänst i familjerättsliga frågor.

Telefontid: klockan 08.00-09.30 måndag, onsdag och fredag.
Telefon: 0510-77 04 63

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!