Fastställande av faderskap

Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa.

  • Om mamman är gift när barnet föds blir automatiskt den äkta mannen ansedd som biologisk pappa.
  • Om mamman inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller genom dom i tingsrätten.
  • Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

Kommunens skyldighet att fastställa faderskap samt hur det ska göras regleras i Föräldrabalken 2 kapitlet samt i Socialstyrelsens allmänna råd 2004:16.

Vad händer?

Socialtjänsten får automatiskt upplysningar från Skatteverket om ett barn föds av en mamma som inte är gift. Mamman blir då kontaktad av socialtjänsten genom brev där hon uppmanas höra av sig till socialtjänsten för att lämna uppgifter om barnet och pappan samt boka en tid för besök. Uppgifterna ligger till grund för hur faderskapet ska fastställas. Om föräldrarna är sammanboende och är överens om att barnet är deras gemensamma ska faderskapet fastställas genom skriftlig bekräftelse vid ett gemensamt besök på socialkontoret. Vid besöket kan föräldrarna även anmäla om de önskar gemensam vårdnad.

Innan barnet föds

Ett fastställande av faderskapet kan påbörjas innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta socialtjänsten. Det är lämpligt att det görs två till tre månader innan beräknad nedkomst.

Kontakt

Om Ni har några frågor eller vill ha en tid för att fastställa faderskapet är Ni välkomna att kontakta socialtjänsten. Vi finns i Centrumhuset, Doktorsvägen 3, Götene.

Telefon: 0511-38 61 10

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!