Lyssna

Adoptioner

Om du vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från Socialnämnden.

Du måste vara 25 år för att få adoptera, en övre åldersgräns finns inte fastställd i lag men den rekommenderade övre åldersgränsen för att få medgivande är numera 42 år vid ansökningstillfället. För att få adoptera gemensamt måste ni också vara gifta eller ha ingått partnerskap. Ensamstående kan också adoptera.

Efter ansökan gör socialsekreterare på familjeenheten en utredning och bedömer om de blivande adoptivföräldrarna är lämpliga att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande, ha goda kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska även i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

Utredningen ligger till grund för Socialnämndens beslut om medgivande. Utredningen ska också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet. Har man fått ett medgivande gäller det i två år. Beslutet kan överklagas.

Den som önskar adoptera ett barn måste genomföra en föräldrautbildning innan beslut om medgivande ges. Syftet med utbildningen är att alla som önskar adoptera ett barn ska få kunskap och möjlighet till insikt om adopterade barn och deras behov.

Om man tidigare har adopterat barn från utlandet får medgivande lämnas även om man inte har deltagit i föräldrautbildning. Det är kommunen som anvisar lämplig föräldrautbildning. Utredningen påbörjas först efter det att du har gått den obligatoriska föräldrautbildningen.

Mer information

Önskar du ytterligare information om hur en adoption går till kan kontakt tas med familjeenheten.  

Theres Ericsson, förste socialsekreterare
Telefon: 0511-38 61 15
E-post: theres.ericsson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!