Lyssna

Renhållning och snöröjning

Kommunen är ansvarig för renhållning av kommunens gator, torg och parker.

På följande sidor hittar du information om snöröjning, städning och sopning, halkbekämpning och om ditt ansvar som fastighetsägare.

Kontaktinformation

Stina Ramsén, enhetschef park
Telefon: 0511-322 06
E-post: stina.ramsen@skara.se

Monica Friberg, enhetschef park
Telefon: 0511-328 85
E-post: monica.friberg@skara.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!