Barn 1-5 år

I Götene finns både förskola för barn 1‑5 år och pedagogisk omsorg.

Klicka för större bild

Klicka för att förstora

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg samt allmän och öppen förskola.

Förskolan och pedagogisk omsorg är öppen helgfria måndagar till fredagar, ramtid klockan 06.00-18.00. Allmän förskola erbjuds mellan klockan 8.30-11.30 under terminerna förutom skolors lov och förskolans stängningsdagar. Öppen förskola bedrivs av familjecentralen.

Projekt i förskolorna

Arbetssättet som används i kommunens förskolor sker i projektform. Projektet binder samman aktiviteter och skapar ett tydligare sammanhang. Allt arbete i förskolan sker för att barnen ska få flera tillfällen att sätta ord på sina tankar i så många uttrycksformer som möjligt, få möta andras olika tankar och få bredda sina tankar och utmanas vidare i dem.

Vill du veta mer om vårt arbete i förskolan, samt få inblick i hur det kan gå till? Nedan kan du läsa om några av förskolornas arbete och hur det utvecklats under läsåret 2016/2017.

Aktuella projekt och sammanställningar, finns på respektive förskolas hemsida.

Projektarbete i förskolorna (nytt fönster) Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Projekt Rörelse i Hällekis förskola (nytt fönster) Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.3 MB)

Särskilt stöd

Har du frågor eller funderingar runt särskilt stöd för ditt barn tar du kontakt med förskolechefen på din förskola eller rektorn på din skola.

Skolverkets broschyr "Stödinsatser i skolan - vad behöver jag veta som förälder" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!