Ansöka om barnomsorg

Du behöver ansöka 6 månader innan du behöver plats.

Klicka för att förstora

Barnen blir då placerade i en aktuell kö med anmälningsdatum som ködatum. Rektor eller förskolechef för området kontaktar förälder för att erbjuda placering efter de önskemål som har angetts i ansökan. Besked om plats ska erbjudas inom 4 månader efter det att ansökan lämnats in.

Förtur och önskemål

Ansökan om förtur görs hos rektor. Barn med rätt till förtur regleras i Skollagen

Önskemål om viss Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg kan anges. Ansöker Du om förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) utanför det skolområde som ditt barn tillhör när det börjar sin skolgång, kan omflyttning bli aktuell.

Vid placering

När Du fått en placering är Du skyldig att lämna viktiga uppgifter, såsom vistelsetider för barnet, arbetsplats, familjeförhållanden, telefonnummer, inkomst.

Ansökan barnomsorg

Har du inte tidigare sökt barnomsorg i Götene kommun ansöker du via öppen ansökan eller med blankett.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor