Avgift förskola

Avgiften beräknas med en procentsats på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst, upp till 47 490 kronor per månad, och betalas som fast månadsavgift.

Avgiften debiteras innevarande månad och betalas under 12 månader, utan möjlighet till reduktion vid ledighet. Platsen är "12-månaders abonnemang". Barnets behov av vistelsetid utgår från föräldrarnas arbetstid, studietid inklusive restid eller om familjen har speciella skäl.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

inkomstskattelagen (1999:1229) (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inkomstuppgift

Vid nyplacering ska inkomstuppgift och schema lämnas in innan placeringen påbörjas. Vid förändring av inkomst är förälder skyldig att lämna ny inkomstuppgift. Om förälder ej lämnar uppgift av betydelse (inkomst, tider med mera) debiteras högsta avgift.

Lämna inkomstuppgift

Barn 1 - 5 år
Inkomst intervall kr/månadBarnAvgift i % av inkomst

0 - 47 489 kr/månad

Barn 1

3 %

 

Barn 2

2 %

 

Barn 3

1 %

47 490 kr/månad (maxbelopp)

Barn 1

1425 kr

 

Barn 2

950 kr

 

Barn 3

475 kr

 

Som Barn 1 avses det yngsta placerade barnet, Barn 2 det näst yngsta placerade barnet och Barn 3 nästa placerade barn. För fjärde och följande placerade barn blir ingen avgift.

Reducering av avgift

Vid barns ledighet, sjukdom eller annan frånvaro reduceras ej avgiften. Avgift betalas under 12 månader, utan möjlighet till reduktion för ledighet.
Vid barns längre sjukdom, över fyra veckor, kan ansökan om reducering göras. Skriftlig ansökan skickas till:

Götene kommun
Barnomsorgen
533 80 Götene

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor