Lyssna

Flykting och integration

Götene kommun tar emot flyktingar med uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn. Vi har en överenskommelse med Migrationsverket som reglerar flyktingmottagandet.

Arbetsförmedlingen är huvudansvarig för etableringen av flyktingar i Sverige. Det regleras i Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Etableringsinsatsen för nyanlända pågår under två år. Under den tiden betalar svenska staten ut ersättning via Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen - ny i Sverige

Försäkringskassan - ny i Sverige

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för följande:

  • Bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Försörjningsstöd i vissa situationer
  • Undervisning i svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar
  • Insatser inom det sociala området
  • Att se till att nyanlända kan ta del av övrig kommunal verksamhet och service

Kommunen får ett stadsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen som ska täcka kostnaderna.

Ansvar för asylsökande

Flyktingar som söker asyl i Sverige hänvisas först till ett flyktingboende. Där har Migrationsverket det fulla ansvaret.

Har du frågor om flyktingmottagande?

Behöver du mer information om flyktingmottagande, lagar och förordningar hittar du det på Migrationsverkets hemsida.

Kontakt  

Jasmin Julardzija enhetschef
Telefon: 0511-38 68 31
E-post: jasmin.julardzija@gotene.se

Micaela Olsson, integrationssamordnare
Telefon: 0511-38 68 76
E-post: micaela.olsson@gotene.se


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!