Lyssna

Integrationssamordnare

Integrationssamordnarens roll i Götene kommun är att ge nyanlända en god och effektiv integrering i det svenska samhället och arbetslivet.

Integrationssamordnarens roll innebär ett riktat arbete mot personens egen utveckling och mot egen försörjning. Vägleda och följa upp nyanländas etablering, ge praktisk hjälp i samband med mottagande och bosättning. Samt ge råd och stöd och samverka med andra myndigheter så som socialtjänst, arbetsförmedling, skola och vuxenutbildning.

I rollen ingår även att skapa samarbeten – för att göra det enklare för individen att leta kunskap och få resurser för att bli självgående. Vara ledet till det svenska samhället och stötta med vägledning, samt ge kunskap som gynnar alla parter.

Kontakt

Micaela Olsson
Telefon: 0511-38 68 76
E-post: micaela.olsson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!