Lyssna

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter, förbättringsförslag, klagomål eller beröm till de kommunala verksamheterna? Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker för att kunna förbättra våra verksamheter. Du kan förvänta dig ett svar från ansvarig sektor inom två veckor.

Brevlåda omgiven av blommor med texten "synpunkter och förslag" och kommunloggan.Förstora bilden

En synpunkt kan du lämna om det gäller något som behöver en snabb åtgärd eller om du vill komma i kontakt med ansvarig sektor och framföra en synpunkt på verksamheten.

Du kan även framföra beröm eller klagomål över någonting du tycker fungerar mer eller mindre bra eller lämna förbättringsförslag.

Du kan skicka in dina synpunkter och förslag via:

Vad händer med dina synpunkter och förslag?

Alla inskickade synpunkter, klagomål, beröm och förslag registreras som ett ärende i kommunens diarium och blir därmed en offentlig handling.

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter får du en bekräftelse på att vi har tagit emot dina synpunkter inom två arbetsdagar med e-post eller inom fyra arbetsdagar med brev om du bara har lämnat en postadress. Du får där även besked om vilken handläggare som ansvarar för att hantera dina synpunkter.

Handläggaren avgör på vilket sätt ärendet ska hanteras. Kanske behöver handläggaren ta fram en utredning, ta kontakt med dig som har lämnade in synpunkterna för att få veta mer, ta fram en åtgärdsplan, ett avtalsförslag eller en kostnadsberäkning.

Hur ärendet hanteras beror på typ och omfattning. Vissa ärenden tar därför kortare tid att hantera, medan andra ärenden kräver mer tid och resurser. Om du lämnar namn och kontaktuppgifter återkommer vi till dig snarast och senast inom två veckor för att berätta hur vi arbetar med dina synpunkter eller klagomål.

Får jag vara anonym?

Ja, men om du väljer att vara anonym kan vi inte lämna något svar.

Relaterade sidor