Kommunal hälso- och sjukvård

051006 plåster på finger Götene

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

  • bor i särskild boendeform  
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen ansvarar för hemsjukvård där medicinska åtgärder krävs i hemmet.  

Ansvaret omfattar även rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boendeformer och personer med kommunal hemsjukvård. Hemsjukvård erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Ansvaret omfattar inte läkarinsatser. För en person som tillfälligt är sjuk och normalt kan besöka vårdcentralen har primärvården sjukvårdsansvaret.

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.
Broschyr Kommunal hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 1 MB)

Patientnämnden

Om du är missnöjd med den vård, det bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående har fått i kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården, kan du kontakta patientnämnden. De lyssnar på dig, ger dig stöd och hjälp.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Personalen har tystnadsplikt och de tar inte ut någon kostnad.

Kontakta patientnämndens kansli

Telefon: 010-441 20 00

Mina vårdkontakter

E-post: patientnamnden@vgregion.se

Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg

För mer information www.vgregion.se/patientnamnden


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Elisabeth Gerhardsson, senast ändrad 09 augusti 2018