Lyssna

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård kan du få hjälp med rehabilitering. Arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut bedömer behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovning. De handleder och delegerar till omvårdnadspersonal.

En äldre dams hand stödjer sig på en rullator.Förstora bilden

Arbetsterapeuten arbetar utifrån de problem som framkommer vid dagliga aktiviteter.

Sjukgymnasten eller fysioterapeuten tränar personer för att bibehålla eller återfå sina tidigare funktioner.

Om du inte är inskriven i hemsjukvård och söker arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut tar du kontakt med Närhälsan

Hjälpmedel

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut bedömer om du är i behov av något hjälpmedel. Hjälpmedel är till för att kompensera eller mildra en funktionsnedsättning. I vissa fall kan även distriktssköterska eller annan yrkeskategori förskriva hjälpmedel.

Om du vill veta mer om hjälpmedel kan du vända dig direkt till arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. De gör då ofta ett hembesök för att utreda behovet. Leverans av beviljade hjälpmedel görs i samråd med dig som behöver hjälpmedlet.

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedlet är ett lån och ska återlämnas när behovet upphört. Vid återlämning av hjälpmedel tar du kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast /fysioterapeut.

Om personen som fått hjälpmedlen inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård tas kontakt med Götene rehab och fysioterapi på telefonnummer 0511-34 07 07. Om du har valt en annan rehabiliteringsenhet än Götene rehab och fysioterapi tar du kontakt med dem.

Om personen som fått hjälpmedlen är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård, finner ni telefonnummer i kontaktinformationen nedan. Återlämning av hjälpmedel kommer göras på Östra Torsgatan 2 i Götene och större hjälpmedel kommer hämtas av hjälpmedelscentralen i hemmet efter bokning med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Kontakt

Arbetsterapeut

Telefon:

  • 0511-38 69 31
  • 0511-38 69 32
  • 0511-38 62 78
  • 0511-38 62 79

Sjukgymnast/fysioterapeut

Telefon:

  • 0511- 38 69 30
  • 0511-38 69 36

Enhetschef

Andrés Lindgren, enhetschef
Telefon: 0511-38 69 34
E-post: andres.gawlik-lindgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!