Lyssna

Kultursystem Kinnekulle -med kulturen som drivkraft

Samverkan är bästa sättet att utveckla en plats. Kultursystem Kinnekulle är ett projektet där aktörer inom kulturella och kreativa näringar ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen.

Stora stenbrottet från ovan. Blå damm med kalkstensväggar som tornar upp sig i bakgrunden.Förstora bilden

Stora stenbrottet på Kinnekulle. Klicka på bilden för att förstora.

Bakgrund

Västra Götalandsregionen sökte efter platser som ville utveckla kultursystem under 2020. Man såg att kultur och kulturaktörer kan ha stor betydelse för platsers utveckling. Om många kulturaktörer verkar inom samma gemensamma område kan det uppstå en klusterverkan som stärker både den enskilde kulturaktören och hela platsen.

Utlysningen vände sig till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum.

Mötesplats Kinnekulle deltog i utlysningen och genomförde en förstudie ”Kultursystem Kinnekulle – fas 1” som sedan fick en uppföljning med ”Kultursystem Kinnekulle – fas 2”.

Syfte

Syftet med Kultursystem Kinnekulle – fas 2 var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan.

Målet är att utveckla vårt närområde till en blomstrande plats att bo, leva och driva företag där kultur och kreativitet har en naturlig närvaro. Genom att hitta långsiktiga samverkansformer mellan kreativa näringar och övrigt näringsliv eller organisationer som är till nytta för alla parter kan vi komma en bra bit på väg.

Projektet avslutades 31 december 2021.

Mötesplats Kinnekulle, Destination Läckö Kinnekulle och Götene kommun tillsammans med kreativa och kulturella aktörer arbetar för att förverkliga målbilden och handlingsplanen.

Målbild

Kinnekulle ska vara känt som ett blomstrande berg för kultur- och naturintresserade personer i Sverige som anledning för besök och för boende. Kunskapen om kulturens styrka runt Kinnekulle är välkänd bland medborgarna. Aktörer i kulturella och kreativa näringar runt Kinnekulle ska ha möjlighet att driva ekonomiskt livskraftiga företag. Det finns aktiv samverkan mellan kultur, besöksnäring, civilsamhälle och övrigt näringsliv som bidrar till platsens hållbara utveckling. Götene Kommun inser värdet av kulturfrågorna och är aktiv i dess utvecklingsarbete.

  1. Kinnekulle ska vara känt som ett blomstrande berg för kultur- och naturintresserade personer i Sverige som anledning för besök och för boende. Kunskapen om kulturens styrka runt Kinnekulle är välkänd bland medborgarna.
  2. Aktörer i kulturella kreativa näringar runt Kinnekulle ska ha möjlighet att driva ekonomiskt livskraftiga företag
  3. Det finns aktiv samverkan mellan kultur, besöksnäring, civilsamhälle och övrigt näringsliv som bidrar till platsens hållbara utveckling.
  4. Kulturfrågorna prioriteras bland beslutsfattare i Götene Kommun

Slutrapport och handlingsplan finns på Mötesplats Kinnekulles hemsida

Kontakt

Mötesplats Kinnekulle står som projektägare för utvecklingsprojektet ”Kultursystem Kinnkulle”. Projektet startade med en förstudie 2020 då det bland annat hölls ett stormöte för alla intresserade. Västra Götalandsregionen har sedan beviljat en fortsättning på projektet som avlutas under hösten 2021.

Kontaktperson:

Eva Maria Friberg, Mötesplats Kinnekulle
Telefon: 070-6252705
E-post: evamaria@nnresor.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!