Lyssna

Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att hindra olägenhet för människors hälsa.

Miljö- och bygglovnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att lagar och bestämmelser följs inom detta område. Enligt Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så skall kommunen ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat allmänna lokaler och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.

Götene kommun samverkar med Lidköpings kommun i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Miljö-Hälsa finns i Stadshuset i Lidköping, Skaragatan 8. Telefon till kundtjänst är 0510-77 00 00.

Läs mer om miljö- och hälsoskydd

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!