Lyssna

Folkhälsa

Kommunens folkhälsoråd är ett rådgivande samverkansorgan. Där arbetar statliga och kommunala organ tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg för att skapa goda förutsättningar för folkhälsan och motverka ohälsa bland kommuninvånarna.

Folkhälsorådet har i sitt arbete prioriterat barn och ungdomars hälsa därför att hälsan grundläggs i stor utsträckning i barn- och ungdomsåren, och för att hälsan under uppväxtåren går hand i hand med välfärd och levnadsvillkor senare i livet. Dessutom är det så att barnets uppväxtvillkor visar sig fullt ut först i vuxenlivet.

Mer information om Folkhälsorådet

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!