Kartor

Kartor används i de flesta av kommunens verksamheter. Kommunens kartor är digitala och finns i en databas och kan därmed öppnas för redigering, analysering och presentation. Detta kallas för ett GIS (Geografiskt Informationssystem).

Beroende på vad man ska använda kartan till hämtas och kombineras önskad information från databasen. För till exempel detaljplanering, nybyggnad, gatu- och parkarbeten samt ledningsdragning behövs mycket detaljerade kartor som redovisar trottoarkanter, diken, häckar, hus, garage, cykelbanor, refuger med mera.

För att lokalisera en fastighets läge och adress eller för viss statistisk redovisning räcker det med en överskådlig redovisning med vägar, större vattendrag och bebyggelse.

Vart vänder man sig?

Vill man veta mer om kommunens kartor kontaktar man:

Henrik Sommarström, GIS-ingenjör
Telefon 0511-38 60 46
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!