Lyssna

Nybyggnadskarta

Inom område med detaljplan ska bygglovansökan innehålla en nybyggnadskarta där fastighetens form och mått framgår. Kartan beställs från kommunens GIS-ingenjör.

Vad är en nybyggnadskarta?

Av nybyggnadskartan framgår fastighetens form och mått samt befintliga byggnader. Här framgår också de begränsningar som detaljplanen föreskriver samt anslutningspunkter för vatten och avlopp. På kartan ska sökanden rita in den sökta byggnationen med längd- och breddmått, avstånd till tomtgräns samt föreslagen sockelhöjd. För nybyggnadskarta tas ut en avgift som fastställts av kommunfullmäktige och som baseras på gällande prisbasbelopp.

Avgifter för nybyggnadskarta

Prisexempel enligt 2024 års taxa

Hustyp

Avgift

Enbostadshus/Enstaka byggnad

8 251 kr

Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus

samt alla övriga byggnader och anläggningar.

Tomtyta mindre eller lika med 1999 kvm.

8 251 kr


 

Kontakt och beställning

För frågor eller beställning av nybyggnadskarta, vänligen kontakta GIS-ingengör Tobias Svensson.

Telefon: 0511- 38 60 56
E-post: tobias.svensson@gotene.se


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!