Lyssna

Tätortsutveckling

Götene kommun arbetar med platsutveckling och med framtagande av ortsutvecklingsstrategier för Källby, Lundsbrunn och Hällekis.

Bakgrund

Götene kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt, både tätorterna och landsbygden. Tätorterna i Götene utgör en väsentlig del av kommunens karaktär. Här finns unika värden som ska bevaras, samtidigt som det finns områden som har stor potential när det kommer till utveckling och tillväxt som kan bidra till hela kommunens utveckling.

Platsutveckling

Sedan 2021 har Götene kommun arbetat med platsutveckling för kommunens tätorter. Projekten startar med att ett lokalt utvecklingsråd sätts ihop, med representanter från det lokala förenings- och näringslivet i respektive ort. Syftet med platsutvecklingsprojekten är att tillsammans med ortsbor samt lokala förenings- och näringsliv ta fram en handlingsplan och sätta en långsiktig organisation för samverkan.

Ortutvecklingsstrategier

År 2023 påbörjade Götene kommun arbetet med att ta fram ortutvecklingsstrategier för Källby, Lundsbrunn och Hällekis. Hällekis är den ort som kommer behandlas först.

Ortsutvecklingsstrategierna syftar till att skapa en gemensam och förankrad framtidsbild. De ska också utgöra ett aktuellt och användbart planeringsunderlag för respektive ort. Syftet är även att ta tillvara på initiativ och drivkrafter för en positiv utveckling i respektive ort och därmed bidra till en utveckling för kommunen som helhet.

 

 

Tätortsutveckling Hällekis

Här kan du läsa mer om platsutveckling och ortutvecklingsstrategin för Hällekis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!