Lyssna

Tätortsutveckling Hällekis

Samråd för ortutvecklingsstrategin pågår till och med den 5 september 2024

På denna sida finns det möjlighet att ta del av ortutvecklingsstrategin för Hällekis samt handlingsplanen för platsutveckling.

Foto med hjortar som springer över järnvägsspår

Här kan du ta del av ortsutvecklingsstrategin för Hällekis

Ortutvecklingsstrategegin är framtagen av Götene kommun där Hällekis invånare fått lämna inspel och synpunkter. Det lokala utvecklingsrådet har fungerat som referensgrupp. Ortutvecklingsstrategin har 7 fokusområden inom vilka åtgärder för utveckling kan ske för ett bättre Hällekis. Fokusområdena redovisas på en övergripande nivå.

Ortutvecklingsstrategi för Hällekis Pdf, 3.2 MB.

Här kan du del av handlingsplanen för platsutveckling

Handlingsplanen är framtagen av Hällekis utvecklingsråd och Götene kommun. Handlingsplanen redovisar konkreta åtgärder som ligger i linje med fokusområdena i ortutvecklingsstrategin.

Handlingsplan reviderad 2024-04-30 Pdf, 3.4 MB.

Synpunkter

Samrådet för ortutvecklingsstrategin pågår mellan 2024-05-22 och 2024-09-05 Under denna tid har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Så kan du lämna dina synpunkter

E-post:

kommunstyrelsen@gotene.se

Post: Götene kommun, Samhällsbyggnad, 533 80 Götene. Märk gärna ditt brev med KSK 2023/607 Ortutvecklingsstrategi Hällekis

Synpunkter ska ha inkommit senast den 5 september 2024.

Frågor

Frågor om ortutvecklingsstrategin besvaras av planarkitekt John Cronqvist,

Telefon: 0511-38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!