Lyssna

Handlingsplan för ännu bättre företagsklimat

Götene kommun har som ambition att kommunen ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Det mäts mot Svenskt näringslivs ranking med målet att vara på topp 30.

Svenskt Näringslivs företags­klimats­ranking år 2022:

Götene kommun: Plats 10

Svenskt näringslivs www.foretagsklimat.se

Vi arbetar för ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen.

För att nå detta har vi fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan för åren 2019 till 2023. Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som utgår från de mål och indikatorer som identifierats av kommunsstyrelsen och beslutats av kommunfullmäktige i ett näringslivspolitiskt program.

Ambitionen är att handlingsplanen ska leva över tid och följas upp och revideras årligen. Eftersom handlingsplanen spänner över alla kommunens delar är det ett maffigt dokument. Därför har vi här valt att redovisa endast några av de aktiviteter som är i fokus just nu för att nå målen i det näringslivspolitiska programmet. Är du nyfiken på handlingsplanen i sin helhet? Kontakta Näringslivsstrateg Emelie Thim, e-post: emelie.thim@gotene.se, Telefon: 0511-38 60 09 .

Påbörjade

Mål 1: Företagsservice i toppklass

Införa e-tjänster för bygglov.

Götene Vatten och Värme ska införa e-tjänst angående anslutningsfrågor

Nischade upphandlingsmöten för specifika branher. För företag i Götene med grannkommuner med syfte att få fler anbudsgivare.

Införa e-tjänster för miljö och hälsa.

Visa planerade upphandlingar med längre tisperspektiv på hemsidan.

Utveckla arbetssätt av hanteringen kring SKRS servicemätning för myndighetsärenden. Påbörja kvalitetsarbete utifrån resultatet av undersökningen.

Miljö och hälsa kommer att undersöka möjligheten att ta fram en metod för att få direkta reflektioner och återkoppling från verksamheterna direkt efter tillsyn eller ärendets avslut.

Inköpssamordnare (”kommunikativ brygga mellan kommun (verksamhet och upphandlingsenhet) ska utbildas i Götene. Inköpssamordnaren kommer ha en viktig roll för exponering av avtal, kvalitetssäkring av direktupphandling ochinformation för exempelvis lokala företag osv.

Mål 2: Förutsättningar för företagande

Utveckla samarbetet mellan Ung företagsamhet och grundskolan.

Projekt med Skolverket för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kring arbetet mellan skola och arbetsliv (SSA).

Strategiskt arbete för att stärka offertberedskapen för försäljning av mark. Kartlägg processer för markreserv, planläggning av mark, förebersedels av färdig mark, säljförberedelse och säljprocessen.

Inflyttarservice. Under åren 2021-2023 kommer projektet tillsammans med Skaraborgs 15 kommuner och samverkande parter att samla och strukturera arbetet med att attrahera nyckelkompetens nyckelkompetens till Skaraborg. Det handlar om att paketera, attrahera och skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå potentiella inflyttare och få fler att flytta till Skaraborg.

Utveckla praoprocessen. skapa strukturer som underlättar det logistiska arbetet och säkerställer en kvalitativ praoperiod för eleverna.

Kompetensnav. Målet är att skapa ett permanent kompetensnav som fokuserar på att stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet. Den struktur och organisation samt de metoder och arbetssätt som arbetas fram är skalbara för att långsiktigt stärka hela arbetslivets kompetensomställning. Projeket drivs av Skaraborgs kommunalförbund.

Utreda möjligheter för lokalt teknikcollage i Götene.

Mål 3: Samverkan med Näringslivet

Projekt: utvekla nätverk för kvinnor som driver företag i Götene.

Mål 4: Attraktionskraft

Vidareutveckla konceptet "Industrinatten" tillsammans med de tillverkande industrierna i Götene kommun.

Projekt: Platsutveckling i Lundsbrunn.

Projekt: platsutveckling Hällekis

Så här jobbar vi

Förstora bilden

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!