Lyssna

Näringslivspolitiskt program 2019-2023

Det näringslivspolitiska programmet är utarbetat av kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019.

Det näringslivspolitiska programmet tar sin utgångspunkt i Götene kommuns gällande översiktsplan samt lagar och styrdokument som är av betydelse för programområdet. Genom programmet beskrivs den politiska styrningen av vad Götene kommun ska uppnå inom detta område under tidsperioden 2019-2023.

Det näringslivspolitiska programmet ska vara ett för berörda verksamheter känt och tydligt redskap för målstyrning. Det politiska programmet ska vara ett värdefullt arbetsredskap för verksamhetsplanering, genomförande, utvärdering, analys och utveckling.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!