Lyssna

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola, för barn mellan 1 och 5 år. Barn som är äldre kan placeras efter särskilt beslut från rektor. I Götene kommun bedrivs den pedagogiska omsorgen i form av familjedaghem.

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Barnomsorgspengen följer med barnet oavsett vilken form av barnomsorg föräldrarna väljer för sitt barn. Pedagogisk omsorg kan inte likställas med förskolans verksamhet, som är en skolform.

Pedagogisk omsorg i Götene kommun

I Götene kommun erbjuder vi pedagogisk omsorg i form av familjedaghem i en dagbarnvårdares hem.

Den fysiska miljön sätter sin prägel på verksamheten, liksom dagbarnvårdarens personlighet, intressen och familjesituation. Eftersom dagbarnvårdaren sköter det praktiska arbetet i hemmet får barnen följa och delta i de olika uppgifterna. Dagbarnvårdarna träffas regelbundet med sina barngrupper, antingen utomhus eller i en grupplokal.

Plan för pedagogisk omsorg

Plan för pedagogisk omsorg är beslutad av Götene kommunfullmäktige.

Plan för pedagogisk omsorg 2014-2018

Kontaktuppgifter

Chef för pedagogisk omsorg

Kerstin Torstensson
Telefon: 0511-38 67 50
E-post: kerstin.torstensson@gotene.se

Grupplokal för dagbarnvårdare

Bryggan Källby
Telefon: 0511-38 65 50

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!