Lyssna

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola, för barn mellan 1 och 5 år. Barn som är äldre kan placeras efter särskilt beslut från rektor. I Götene kommun bedrivs den pedagogiska omsorgen i form av familjedaghem.

I nuläget skrivs inga nya barn in i pedagogisk omsorg då kommunens familjedaghem upphör med sin verksamhet från 1 juli 2023.

Barnomsorgspengen följer med barnet oavsett vilken form av barnomsorg föräldrarna väljer för sitt barn. Pedagogisk omsorg kan inte likställas med förskolans verksamhet, som är en skolform.

Pedagogisk omsorg i Götene kommun

I Götene kommun bedrivs ingen pedagogisk omsorg.

Den fysiska miljön sätter sin prägel på verksamheten, liksom dagbarnvårdarens personlighet, intressen och familjesituation. Eftersom dagbarnvårdaren sköter det praktiska arbetet i hemmet får barnen följa och delta i de olika uppgifterna. Dagbarnvårdarna träffas regelbundet med sina barngrupper, antingen utomhus eller i en grupplokal.

Kontaktuppgifter

Chef för pedagogisk omsorg

Britt-marie Stam
Telefon: 0511-38 64 58
E-post: britt-marie.stam@gotene.se

Grupplokal för dagbarnvårdare

Bryggan Källby
Telefon: 0511-38 65 50

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!