Lyssna

Föräldrasamverkan

Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i förskolan.

Det är viktigt att det finns forum för föräldrarna att påverka verksamheten i förskolan för deras barn. Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är ett tillfälle för samtal. Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per termin.

Det skall i förskolan finnas gemensamma mötesplatser mellan föräldrar och mellan pedagogen och förälder.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!