Lyssna

Kommunala förskolor

En leksakscykel i förgrunden och barn som leker i en sandlåda i bakgrunden.Förstora bilden

Förskolorna i Götene kommun är uppdelade på två områden, syd och nord. I varje område finns ett ledningsteam bestående av rektorer, pedagogisk administratör, pedagogista och specialpedagog.

Förskolan är en egen skolform som arbetar utifrån de nationella styrdokumenten: Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och Skollagen.

Skolverkets styrdokument

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!