Lyssna

Kommunala förskolor

En leksakscykel i förgrunden och barn som leker i en sandlåda i bakgrunden.Förstora bilden

Förskolorna i Götene kommun är uppdelade på två områden, syd och nord. I varje område finns ett ledningsteam bestående av rektorer, pedagogisk administratör, pedagogista och specialpedagog.

Pedagogista

En pedagogista är en pedagogisk handledare som arbetar med att fördjupa pedagogernas tankar och ställa frågor som bidrar till att lärprocesserna i utbildningen utvecklas.

Specialpedagog

Handleder pedagogerna i ett främjande och förebyggande arbete för att ge alla barn de förutsättningar som de behöver att lyckas i utbildningen. Specialpedagogen arbetar tillsammans med pedagogerna för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn.

Pedagogisk administratör

Är ett stöd för rektorerna i det administrativa arbetet. Administratören kontaktas vid frågor gällande placeringar och riktlinjer.

Förskolan är en egen skolform som arbetar utifrån de nationella styrdokumenten: Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och Skollagen.

Skolverkets styrdokument

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!