Lyssna

Medlingsverksamhet

Kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp och Essunga erbjuder medling vid ungdomsbrott

Närbild på händer som skakar hand.Förstora bilden

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en särskilt utbildad medlare som ska vara neutral.

Förutsättning för medling är att:  

  • brottet ska vara polisanmält
  • gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet
  • både gärningspersonen och den brottsutsatta ska vilja medverka
  • gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i någon av ovanstående kommuner

Syftet med mötet är att parterna ska få samtala om det som har hänt. Efter en genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig och gå vidare. Medlarens uppgift är att förbereda parterna inför medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs och vara en säkerhet för att mötet ska gå bra. Före aktuellt medlingsmöte hålls förmöte med respektive part. Detta för att utreda vad var och en har för förväntningar på medlingsmötet och att slippa eventuella överraskningar vid ett kommande möte.

Medling för dig som är brottsutsatt:

I en medling får du ett ansikte på den som utsatt dig för brottet. Detta kan hjälpa till att minska eventuell rädsla för gärningspersonen samt underlätta ett möte i till exempel rättegång. Du får möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser brottet inneburit för dig. Du kan även ställa frågor till honom eller henne. Det finns möjlighet att, genom överenskommelser med gärningspersonen, få upprättelse och gottgörelse.

Medling för dig som begått brott:

Det krävs mycket mod att möta den man utsatt för brott! Genom att ställa upp på medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för det du gjort och som dessutom vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort.

Vem tar initiativ till medling?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Du kan också själv ta initiativ till medling genom utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör, stödperson eller genom att direkt kontakta Medlingsverksamheten.  

Kontakta medlingsverksamheten:

Telefon: 070-230 05 38
E-post: maggan.ericzon@gotene.se

Postadress: Götene kommun, Socialtjänsten, 533 80 Götene

Ytterligare information om medling hittar du på Lidköpings Kommuns hemsida

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!