Kommunala fastigheter

Förvaltningen för Service och Teknik ansvarar för kommunägda fastigheter. Tillsammans har dessa fastigheter ett bokfört värde på cirka 155 miljoner kronor.

Centrumhuset

Centralt beläget vid torget. I huset finns lokaler för kommunens samtliga förvaltningar. I fastigheten finns också apotek, försäkringskassa, arbetsförmedling, bibliotek, företagshälsovård, polis och vårdcentral.
Läs mer om Centrumhuset

Skolor

Kommunen äger Liljestensskolan, Prästgårdsskolan, Västerbyskolan, Ljungsbackenskolan, Lundaskolan, Källby gård, Hällekisskolan och Norra skolan.

Förskolor

Kommunen har i sin ägo Ljungsbackens, Lillelunda och Källby förskolor.

Fritidslokaler

Kommunägda fritidslokaler är Götene simhall, idrottshallen i Källby och Götene fritidsgård.

Äldreboende

Helenagården och Kastanjen i Götene samt äldreboendet i Lundsbrunn och Hällekis.

Särskilt boende

Kommunen äger fastigheten Skogstorp utanför Götene.

Bostadsrättslägenheter

Kommunen äger bostadsrätter i föreningarna Hästen och Duhagen, Hällekis. På sikt ska detta ägande avvecklas. Målsättningen är att sälja minst fem lägenheter per år.

Trygghetsboende

Tidigare äldreboendet i Lundsbrunn och en del av äldreboendet i Hällekis är numera trygghetsboenden. Götene bostäder hanterar bostadskön för trygghetsboendena.

Övriga fastigheter

Kommunen äger också andra fastigheter för olika ändamål som Brandstationen, Björken 4  vid Järnvägsgatan, Pellagården, Furubacken med flera.

Kontakt

Fastighetschef Stefan Svensson
Telefon: 0511-321 64
E-post: stefan.svensson@skara.se

Enhetschef projekt Mikael Leijon
Telefon: 0511-322 58
E-post: mikael.leijon@skara.se

Enhetschef och fastighetsförvaltare fastighet i Götene Åsa Hammargård
Telefon: 0511-322 20
E-post: asa.hammargard@skara.se

Förvaltningen för Service och Tekniks expedition
Telefon: 0511-322 12 eller 0511-322 32
E-post: service.teknik@skara.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!