Lyssna

Ändring av planlösning

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om ändringen avsevärt påverkar byggnadens planlösning.

Du behöver inte göra en anmälan för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till Miljö- och bygglovnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!