Lyssna

Rivningslov

Det krävs ofta rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanelagt område. Bor du utanför detaljplanelagt område krävs ofta en anmälan.

Ansökan om bygglov eller anmälan kan du göra här via vår E-tjänst.

Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du söka rivningslov för att riva en byggnad eller byggnadsdel. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Ansökan

Till din ansökan om rivningslov ska du visa på en situationsplan vilken byggnad ärendet gäller. Om du har ritningar på byggnaden får du gärna skicka in dessa. Det går också bra att skicka in fotografier.

För att få startbesked så att du kan börja riva, behöver du redovisa en kontrollplan och en materialinventering. Du kan också behöva utse en kontrollansvarig.

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller byggansdelar för:

  • Byggnader eller byggnadsdelar inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • Byggnader eller byggnadsdelar utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Du behöver göra en rivningsanmälan för att riva byggnader och byggnadsdelar:

  • Utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • Inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs

Du behöver varken rivningslov eller rivningsanmälan för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak på max 15 m2 eller friggebod, om inte kommunen har beslutat annat i detaljplan eller områdesbestämmelser.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!