Lyssna

Byggnadsvårdspris

Varje år utses en vinnare av byggnadsvårdspriset.
Priset delas ut för utförda insatser för bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer inom Götene kommun.

Vid Miljö-och bygglovnämndens sammanträde i juni delar nämnden ut byggnadsvårdspriset. Förslag till pristagare kan lämnas av alla, Miljö-och bygglovnämnden kan även själva föreslå kandidater. Har du någon du vill nominera kan du kontakta byggenheten.

Exempel på insatser:

 • Hänsynsfull renovering eller restaurering av byggnad, med tonvikt på originalitet beträffande materialval och färgsättning.
 • Uppförande av ny byggnad som komplettering av befintlig bebyggelsemiljö.
 • Dokumentation av kulturhistoriskt intressanta byggnader och/eller bebyggelsemiljöer.
 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Annan insats för att öka förståelsen för byggnadskultur i allmänhet och byggnadsvård i synnerhet.

Läs mer om tidigare års pristagare.

Regler för byggnadsvårdspriset godkända av byggnadsnämnden 2002-05-22:

 • Respektfull renovering eller restaurering av byggnad, med tonvikt på originalitet beträffande materialval och färgsättning.
 • Uppförande av ny byggnad som komplettering av befintlig bebyggelsemiljö.
 • Dokumentation av kulturhistoriskt intressanta byggnader och/eller bebyggelsemiljöer.
 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Annan insats för att öka förståelsen för byggnadskultur i allmänhet och byggnadsvård i synnerhet.
 • Priset instiftas och utdelas av byggnadsnämnden och skall i första hand avse insatser gjorda under det gångna året.
 • Priset ges till en eller flera personer som utfört insatsen (det behöver alltså inte vara fastighetsägaren om det gäller en byggnad).
 • Priset skall annonseras i ortspressen. Förslag till kandidater kan lämnas av alla. Byggnadsnämnden kan också själv nominera kandidat(er) till priset.
 • Priset består av ett diplom jämte ett konstverk till ett värde av 10-15 procent av ett basbelopp. Priset delas ut av byggnadsnämnden i samband med nämndens junisammanträde.

Bilaga till Bn § 73/02.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!