Lyssna

Pristagare

Pristagare 2024

2024 års byggnadsvårdspris tilldelas Arne Jönsson för renoveringen av Blomberg Mejeri.

Motiveringen till priset är: "För att ha tagit sig an en stor omfattande tidstypisk renovering av Blomberg Mejeri som i många år varit övergiven och förfallit. Blomberg Mejeri har förvandlats till ett fantastiskt smakfullt bostadshus som kommer glädja många generationer framöver."

Blomberg Mejeri

Blomberg Mejeri

Pristagare 2023

2023 års byggnadsvårdspris tilldelades Birgitta Kjörck och Sven Andreasson för renovering av Frälsegården.

Motiveringen till priset är: "För att med varsam hand renoverat bostadshus, den fallfärdiga magasinsbyggnaden samt att tagit sig ann den gamla nedbrunna ladugårdsbyggnaden och gjort det till en fantastisk miljö och blomstrande oas som tar tankarna till sydligare breddgrader. Ett fint sätt att använda en byggnad på ett annat sätt än det var tänkt från början."

Bilden visar Årnäs Säteri i slutet av en Allé.

Pristagare 2022

2022 års byggnadsvårdspris tilldelades Honorine Stackelberg Ekman och Gustaf Ekman för renovering av Årnäs säteri.

Motiveringen till priset är: "Med stor kompetens återställt Årnäs Säteri med omkringliggande bostadshus samt ekonomibyggnader på ett tidsenligt och föredömligt sätt. Materialval, färg och form andas kvalitet både inom- och utomhus där inget har lämnats åt slumpen.”

Bilden visar Årnäs Säteri i slutet av en Allé.


Pristagare 2021

2021 års byggnadsvårdspris tilldelades Caroline Österlund och Andreas Åberg, Götene.

Motiveringen till priset är: "För ett smakfullt återställande av Snödroppen 10, en av Götenes kulturbyggnader, uppförd på 1920-talet. Byggnaden har genomgått en ansiktslyftning både till det yttre och det inre, där färg, form och stil har varit ledstjärnan och där det tidstypiska lyser med sin friska charm."

Bild på Snödroppen 10

Bild på Snödroppen 10

Bed and Breakfast

Pristagare 2020

2020 års byggnadsvårdspris tilldelades Johan Thorn för upprustningen av Guttorp 6:20, till ett fungerande Bed & Breakfast

Motiveringen till priset är:
”För återställande av en av Lundsbrunns tidiga byggnader vilken direkt och indirekt tjänat kurortens framväxt i många skepnader såsom stall, boende, café, matservering och utbildningslokal. Byggnaden får genom nedlagt arbete på nytt en betydande roll i Lundsbrunns historia genom de värden byggnaden fortfarande äger. 

Pristagare 2019

2019 års byggnadsvårdspris tilldelades Gordana och Radislav Vujic, för renovering på Fastigheten Bölaholm 2:12.

Motiveringen till priset är:
"För att ha tagit till sig och förvaltat den kunskap som förmedlats från Slöjd & Byggnadsvård i Nääs och på ett föredömligt sätt tagit till vara byggnadens förutsättningar. Frälsegårdens boningshus blir en bra ambasadör för de kulturhistoriska valen särskilt vad gäller fasaddetaljer och fönster."

Pristagare 2018

2018 års byggnadsvårdspris tilldelades Elisabeth Stigson, för renovering på Fastigheten Kollängen 1:9

Motiveringen till priset är:
"För en omsorgsfull restaurering av skiffertak, putsfasad och fönster på Kollängens tingshus med avseende på material, kulör och utförande samt renovering av intilliggande bostadshus."

Pristagare 2016

2016 års byggnadsvårdspris tilldelades Pär och Lisa Arvidsson för renoveringen av bostadshuset på Fastigheten Varan 1:8.

Motiveringen till priset är:
"För bevarande och varsamt renoverande av ett permanentbostad på Fastigheten Varan 1:8, där färg och materialval både inom- och utomhus, har utförts i tidsenlig gammal stil."

Pristagare 2014

2014 års byggnadsvårdspris tilldelades Anders Bergman för renoveringen av familjegården på Fastigheten Källby 1:53.

Motiveringen till priset är:
"För ett varaktigt förvaltande av familjegården, och ett långsiktigt underhåll av mangårdsbyggnaden, med avsikten att på ett varsamt sätt, om än med vissa kompromisser, renovera och bevara en släktklenod."

Pristagare 2013

2013 års byggnadsvårdspris tilldelades Karl Nilsson och Johanna Palmén, Västerplana.

Priset uppmärksammar den renovering som paret utfört på Fastigheten Västerplana 13:7

Motiveringen till priset är:
"För en i grunden ingående och djupgående renovering, där inga hinder har fått stå i vägen. Utfört i smakfull tradition med en modern touch."


Pristagare 2012

2012 års byggnadsvårdspris gick till Brita Magnusson, Hangelösa.
Hon tilldelas priset för arbetet med att långsiktigt underhålla en kulturhistorisk byggnad, nämligen den före detta lanthandeln i Hangelösa.

Motiveringen till priset är:
"För ett långsiktigt vårdande underhåll, med känsla för historiens betydelse, och där trohet mot originalet varit ledstjärnan".

Pristagare 2011

2011 års byggnadsvårdspris tilldelas Anna Lokrantz på Ateljé Arkitekten i Skara.

Hon tilldelas priset för arbetet med att ta fram en kulturhistorisk inventering av värdefull bebyggelse på Kinnekulle. Projektet har bedrivits som studiecirkel, via Studieförbundet Vuxenskolan i Götene.

I studiecirkeln har följande personer deltagit:
Lars Borg, Lena Brodin, Ingemar Green, Örjan Gustafsson, Birgitta Gärdefors, Dag Gärdefors, Eva Jonsdotter-Sundberg, Ulla-Britt Jonsdotter, Anna-Karin Petré, Inger Rosengren, Bengt Sjöstedt, Louise Vleugels och Freddie Wendin.

Deltagarna tilldelas ett hedersomnämnande.

Motiveringen till priset är:
"För att i studiecirkelform ha tagit fram ett lätttillgängligt och överskådligt material över kulturhistorisk värdefull bebyggelse på Kinnekulle".

Pristagare 2010

2010 års byggnadsvårdspris går till Ledsjö församling för återuppbyggnaden av den nedbrunna kyrkan.
Branden den 5 december 2004 var en stor sorg för bygden. Beslut om att återuppbygga kyrkan togs ganska snart efter branden.

Arkitekter för byggnationen är Kerstin Barup och Mats Edström.

Den 20 december 2009 var det så dags för återinvigning av den nya kyrkan. Biskop Erik Aurelius klappade på kyrkporten tre gånger med sin herdestav, därefter invigde och välsignade han kyrkan.

Motiveringen till priset är:
"För en stilfull återuppbyggnad av Ledsjö kyrka, där tradition och nyskapande har kombinerats till en spännande och funktionell helhet.".

Pristagare 2009

2009 års byggnadsvårdspris går till Martin Lund från Ova Lugnet.

Han får priset för:
"Ungdomlig entusiasm och ett gediget hantverksarbete vid renovering av bostadshuset vid Ova, Lugnet.  Material, färg och utformning har i stor utstäckning följt tidstypiskt uttryckssätt, även om fönstren utförts i modern stil med isolerrutor".

Pristagare 2008

2008 års byggnadsvårdspris går till Carina och Anders Holgersson som bor på gården Berget i Forshems socken.

Priset tilldelas dem för:
"återskapandet av en genuin gårdsmiljö och autentiska interiörer från 1900-talets början samt bevarande av unika gårdshus."

Mangårdsbyggnaden från 1890-tal samt en gammal bakstuga från c:a 1790 har varsamt restaurerats. Dessutom har ett enklare förrådshus i timmer från okänt datum upprustats. Härnäst står en flygelbyggnad till boningshuset på tur att få en ansiktslyftning. Flygeln är från cirka 1910.

Pristagare 2007

2007 års byggnadsvårdspris går till Vuxenskolans "Gubbdagis" för byggandet av en modell av Götene centrum vid 50-talets mitt.

Modellen är ett exempel på aktiviteter som ska uppmuntras enligt byggnadsvårdsprisets statuter. Initiativtagare till projektet var framlidne Olle Mann. Övriga deltagare är: Ingemar Dahlberg, Nils Karlsson, Stig Persson, Sven- Olof Karlsson och Evert Persson.

Pristagare 2006

2006 års byggnadsvårdspris går till Göran Sundström och Peter Sundström för deras upprustning av Broby gamla kvarn.

Kvarnen är belägen utmed Mariedalsån och har anor från 1200-talet.

Kvarnen har inte varit i drift sedan början på 1900-talet.
Intill kvarnen ligger den gamla mjölnarbostaden.

Storegården

Pristagare 2005

2005 års byggnadsvårdspris gick till Peder och Eva-Karin Hallset. De har renoverat sitt bostadshus på Kestad 23:1 (Storegården) till en pärla.

Byggnaden som är från sekelskiftet stod ursprungligen i närheten av Kestad kyrka, men flyttades på tidigt 1900-tal till nuvarande plats. När makarna Hallset fick tag i huset var det i ett misserabelt skick. Här har man lyckats att återskapa en tidstypisk känsla både vad gäller material och färgsättning.

Anderstorp

Pristagare 2004

2004 års byggnadsvårdspris gick till Inge Ahlström, målarmästare ursprungligen från Lidköping. Han har renoverat fastigheten Varan 2:17 (Anderstorp) till en riktig idyll.

Inge har arbetat mycket med linoljefärg och traditionella materialval. Hela gårdsmiljön har tillvaratagits och getts en prägel av lugn och harmoni.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!