Lyssna

Exempel på avgift

Nedanstående räkneexempel gäller med exakt givna förutsättningar och med år 2023 som prisnivå.

Nybyggnad av inglasad uteplats/altan 15-30 kvadratmeter byggnadsarea

 • Att inlämnade handlingar är fackmässigt utförda och i rätt omfattning
 • Att byggnationen ligger inom detaljplanerat område och överensstämmer med planens riktlinjer/krav.
 • Att strandskyddet är upphävt i detaljplanen.
 • Att byggnationen inte är uppvärmd.
 • Att ursprunglig byggnad inte belastas med skyddsbestämmelser
 • Att max 9 grannar berörs av byggnationen

Bygglovavgift: 6 521 kronor

Avgifter från andra myndigheter och aktörer tillkommer.

Nybyggnad av enbostadshus eller industribyggnad 130-199 kvadratmeter byggnadsarea

 • Att inlämnade handlingar är fackmässigt utförda och i rätt omfattning
 • Att byggnationen ligger inom detaljplalnerat område och överensstämmer med planens riktlinjer/krav.
 • Att strandskyddet är upphävt i detaljpanen.
 • Att ett tekniskt samråd är tillräckligt
 • Att ett arbetsplatsbesök är tillräckligt
 • Att ett slutsamråd är tillräckligt
 • Att gällande bygglov, beslut och upprättade handlingar följs
 • Att max 9 grannar berörs av byggnationen

Bygglovavgift: 25 366 kronor

Avgifter från andra myndigheter och aktörer tillkommer.

Nybyggnad av industribyggnad 5000-5999 kvadratmeter byggnadsarea

 • Att inlämnade handlingar är fackmässigt utförda och i rätt omfattning
 • Att byggnationen ligger inom detaljplanerat område.
 • Endast utgör en liten avvikelse från detaljplanen
 • Att strandskyddet är upphävt i detaljpanen.
 • Att ett tekniskt samråd är tillräckligt
 • Att två arbetsplatsbesök krävs
 • Att två slutsamråd krävs
 • Att gällande bygglov, beslut och upprättade handlingar följs
 • Att fler än 9 grannar berörs av byggnationen

Bygglovavgift: 262 901 kronor

Avgifter från andra myndigheter och aktörer tillkommer.

Nybyggnad av industribyggnad 2000-2500 kvadratmeter byggnadsarea

 • Att inlämnade handlingar är fackmässigt utförda och i rätt omfattning
 • Att byggnationen ligger utanför detaljplanerat område.
 • Att ett tekniskt samråd är tillräckligt
 • Att ett arbetsplatsbesök räcker
 • Att ett slutsamråd räcker
 • Att gällande bygglov, beslut och upprättade handlingar följs
 • Att max 5 grannar berörs av byggnationen

Bygglovavgift: 143 208 kronor

Avgifter från andra myndigheter och aktörer tillkommer.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!