Lyssna

Förslag på kontrollansvariga

Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du därför anlita en kontrollansvarig, som hjälper till så att de tekniska kraven följs.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad samt ha en självständig ställning till den som utför byggnadsåtgärden.

En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan.

För vissa mindre åtgärder krävs ofta ingen kontrollansvarig. Det är bygglovhandläggaren som beslutar om kontrollansvarig krävs. Lämnar du in bristfälliga handlingar i din ansökan av ett bygglov så kan detta i sig föranleda att en kontrollansvarig kan behövas i ärendet för att säkerställa att du får en bra byggnation.

Anmälan kontrollansvarig

Exempel på personer i Götenes närhet som certifierats och får därmed utföra KA-uppdrag:

Namn

Ort

Telefonnr

Christer Ask

Falköping

070-257 78 57

Peter Jorméus

Falköping

070-594 59 98

Christer Sämgård

Falköping

0515-145 52

Jörgen Ragnarsson

Lidköping

0706-390 400

Jan Andersson

Lidköping

0706-881120

Roger Filipsson

Lidköping

076-80 850 80

Rickard Johansson

Lidköping

073-182 56 02

Jan Brännehed

Lidköping

070-527 92 11

Kim Edelved

Götene

0708-17 94 63

Leif Andersson

Mariestad

070-301 40 50

Allan Ahlman

Skara

0511-108 28

Mattias Landahl

Skara

0511-106 37

Lennart Jonsson

Skara

076-234 81 05

Stefan Rånes

Skara

0511-326 70

Mats Pettersson

Axvall

070-56 56 052

Carl Beskow

Skövde

076-834 84 66

Mikael Sundell

Skövde

070-482 14 24

Ulf Sönegård

Skövde

070-622 30 40

(Det kan finnas andra personer som är certifierade som är kontrollansvarig än dessa)

Hitta certifierade personer - Boverket

Vill du som kontrollansvarig finnas med på denna sida, kontakta:

Camilla Brandell, bygglovhandläggare
Telefon: 0511-38 60 59
E-post: camilla.brandell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!