Lyssna

Utstakning / Lägeskontroll

Ska du bygga nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan du behöva göra en utstakning. Då markeras den blivande byggnadens läge direkt på marken och oftast också i höjdled.

Det framgår av bygglovprotokollet om utstakning eller lägeskontroll krävs. Byggherren (den sökande) ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Utstakning/lägeskontroll ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig).Den sakkunnige skall efter utförd utstakning leverera ett digitalt underlag som kan läggas in i kommunens kartsystem.

Vid det tekniska samrådet redovisas vem som utför utstakning och/eller lägeskontroll. Ligger din byggnad inom detaljplanerat område så förbered gärna innan tekniskt samråd vem du ska anlita som utstakare så att kommunens byggavdelning får information om detta. Då går det oftast fortare för dig att komma i gång med ditt bygge.

Få höjdsättning godkänd

Lägeskontroll med en finutstakning kan ibland krävas, vilket innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Bygglovhandläggaren på kommunen skall kallas till byggplatsen efter det att utstakningen är gjord för att godkänna höjdsättningen av nybyggnationen inom detaljplanerade områden. Det är viktigt att byggnaden hamnar på en rätt höjd på tomten och rätt höjd i förhållande till omgivande fastigheter, mark och byggnader.

Avgift för utstakning och lägeskontroll betalas av byggherren. För pris kontakta någon av nedanstånde företag.

Följande företag utför utstakning i vårt närområde:

DJ Mätteknik, Skara

Telefon: 070-580 23 63
E-post: djmatteknik@gmail.com

Ulf Ramsen, Moholm

Telefon: 070-634 49 00
E-post: ulf.ramsen@skanska.se

MätNiklas, Tidaholm

Telefon: 070-306 31 18
E-post: matniklas@gmail.com

Lidköpings kommun mätkontor

Telefon: 0510-77 02 05
E-post: markus.rylander@lidkoping.se

Carigon, Skaraborg

Telefon: 070-895 26 16
Hemsida: www.carigon.se
E-post: christoffer@carigon.se

LE34 Mätkonsult Sverige AB

Telefon: 0500-43 43 24, 072-401 43 22
Hemsida: www.le34.se
E-post: msb@le34.se

(Det kan finnas andra företag som gör utstakning än dessa)

Vill du som företag finnas med på denna sida, kontakta:

Camilla Brandell, bygglovhandläggare
Telefon: 0511-38 60 59
E-post: camilla.brandell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!