Lyssna

Evidensbaserad praktik inom äldreomsorg

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Evidensbaserad praktik (EBP) i äldreomsorgen, Götene kommun

Brister i kunskapsprocessen

Skaraborgs kommunalförbund FoU genomförde 2014 en förstudie om förutsättningarna för att utveckla EBP i Skaraborgs kommuner. Resultatet visade på stora brister i kommunernas kunskapsprocesser. I Götene kommun har vi valt att börja med att utveckla kunskapsprocessen i äldreomsorgen som är en del i EBP.

Varför EBP?

Vi vill på ett medvetet och systematiskt sätt bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap som hämtas från enskild, personal och från forskning. Syftet är att den enskilde ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap här och nu.

Att införa en evidensbaserad praktik i verksamheten tar tid som allt annat förändringsarbete. Därför är det viktigt att vi tar ett steg i taget och planerar arbetet väl.

Gemensam utvecklingsdag

Som ett första steg mot EBP har vi genomfört en gemensam utvecklingsdag för all personal. Under utvecklingsdagen har vi genom teori och en egeninspelad film visat vad EBP innebär och hur det kan gå till i verksamheten. Syfte och mål har tydliggjorts. Genom metoden World café har vi tillsammans med personalen gjort en kartläggning av hur våra kunskapskällor ser ut idag utifrån följande frågeställningar:

  • Vilken kunskap har jag mest nytta av i mitt arbete?
  • Var hämtar jag kunskap som jag saknar?
  • Hur tar jag reda på brukarens kunskap och erfarenhet?
  • Hur följer jag upp om det blev någon förbättring/förändring?
  • Hur sprider jag min kunskap vidare till andra?

Personalen fick besvara frågorna samt även identifiera förbättringsområden. Resultatet av kartläggningen kommer vara ett underlag till en gemensam kompetensutvecklingsplan för äldreomsorgen.

Hur går vi vidare?

Nästa steg i införandet av EBP är att arbeta vidare på "hemmaplan" i sin arbetsgrupp med EBP och kartlägga sina egna kunskapskällor för att identifiera vilka styrkor som finns och vad som behöver förbättras.

Övergripande har vi tagit fram en gemensam kompetensutvecklingsplan för äldreomsorgen där vi stärker upp vår kunskapsprocess. Andra aktiviteter är en gemensam Kvalitetsmässa för lärande och erfarenhetsutbyte inom hela Sektor omsorg och en föreläsning ”Förutsättningar för att lyckas”, om vikten att ha en balanserad energi för att få förutsättningar att lyckas med allt vad vardagen och livet har att erbjuda.

Arbetet fortsätter med att utveckla en evidensbaserad praktik.

Film om evidensbaserad praktik

Se den egeninspelade filmen med tillhörande diskussionsfrågor om evidensbaserad praktik.

Evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen i Götene kommun (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!