Verksamheternas kvalitetsredovisningar

Sektorerna, bolagsverksamheterna och enheterna ska årligen redovisa hur de politiska målen har uppnåtts utifrån indikatorerna och de framtagna handlingsplanerna. De ska även redovisa hur man har arbetat för att säkra kvaliteten i verksamheten. Dessa tas fram per kalenderår eller läsårsvis.

Även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är skyldig enligt lag att skriva en årlig kvalitetsredovisning kallad patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsredovisningar 2019

Sektor ledning och stödPDF (pdf, 1.2 MB)

Sektor barn och utbildningPDF (pdf, 1 MB)

Sektor samhällsbyggnadPDF (pdf, 928.4 kB)

Sektor Kultur och fritidPDF (pdf, 1.1 MB)

Sektor omsorgPDF (pdf, 1.3 MB)
Patientsäkerhetsberättelse (redovisas i mars)

Kvalitetsredovisningar 2018

Sektor ledning och stöd

Kvalitetsredovisning ledning och stödPDF (pdf, 1 MB)

Sektor barn-och utbildning

Kvalitetsredovisning sektor barn- och utbildningPDF (pdf, 1.3 MB)
Kvalitetsredovisning Gymnasie och aktivitetsansvaretPDF (pdf, 808.6 kB)
Kvalitetsredovisning ElevhälsanPDF (pdf, 774.2 kB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovsining sektor omsorgPDF (pdf, 1.2 MB)
PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 1.1 MB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning sektor samhällsbyggnadPDF (pdf, 831.8 kB)

Sektor kultur och fritid

Kvalitetsredovisning sektor kultur och fritidPDF (pdf, 1.3 MB)

Kvalitetsredovisningar 2017

Sektor konsult och administration

Kvalitetsredovisning konsult och administrationPDF (pdf, 866.9 kB)

Sektor barn-och utbildning

Kvalitetsredovisning FörskolanPDF (pdf, 823.1 kB)
Kvalitetsredovisning GrundskolanPDF (pdf, 1.4 MB)
Kvalietsredovining FritidshemPDF (pdf, 420.9 kB)
Kvalitetsredovisning Gymnasie och aktivitetsansvaretPDF (pdf, 788 kB)
Kvalitetsredovisning Elevhälsan 17/18PDF (pdf, 650.7 kB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovsining sektor omsorgPDF (pdf, 852.3 kB)
PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 1.2 MB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning SamhällsbyggnadPDF (pdf, 667 kB)

Vid frågor om verksamheternas kvalitetsredovisningar

Elisabeth Gerhardsson
Kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 62 64
E-post: elisabeth.gerhardsson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!