Verksamheternas kvalitetsredovisningar

Sektorerna, bolagsverksamheterna och enheterna ska årligen redovisa hur de politiska målen har uppnåtts utifrån indikatorerna och de framtagna handlingsplanerna. De ska även redovisa hur man har arbetat för att säkra kvaliteten i verksamheten. Dessa tas fram per kalenderår eller läsårsvis.

Även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är skyldig enligt lag att skriva en årlig kvalitetsredovisning kallad patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsredovisningar 2017

Sektor konsult och administration

Kvalitetsredovisning konsult och administrationPDF (pdf, 866.9 kB)

Sektor barn-och utbildning

Kvalitetsredovisning FörskolanPDF (pdf, 823.1 kB)
Kvalitetsredovisning GrundskolanPDF (pdf, 1.4 MB)
Kvalietsredovining FritidshemPDF (pdf, 420.9 kB)
Kvalitetsredovisning Gymnasie och aktivitetsansvaretPDF (pdf, 788 kB)
Kvalitetsredovisning Elevhälsan 17/18PDF (pdf, 650.7 kB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovsining sektor omsorgPDF (pdf, 852.3 kB)
PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 1.2 MB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning SamhällsbyggnadPDF (pdf, 667 kB)

 

 

Kvalitetsredovisningar 2016

Sektor konsult och administration

Kvalitetsredovisning konsult och administrationPDF (pdf, 1.1 MB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovisning ÄldreomsorgPDF (pdf, 670.7 kB)
Kvalitetsredovisning HandikappomsorgPDF (pdf, 726.7 kB)
Kvalitetsredovisning Individ- och familjeomsorg/integration/arbetsmarknadPDF (pdf, 801.6 kB)PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 920.9 kB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning SamhällsbyggnadPDF (pdf, 544.6 kB)

Kvalitetsredovisningar 2015

Sektor konsult och administration

Kvalitetsredovisning service- och löneenhetenPDF (pdf, 621.3 kB)

Sektor barn-och utbildning

Kvalitetsredovisning FörskolanPDF (pdf, 857.3 kB)
Kvalitetsredovisning Grundskolan inkl. fritidshem och grundsärskolaPDF (pdf, 1.5 MB)
Kvalitetsredovisning Gymnasie och aktivitetsansvaretPDF (pdf, 643.6 kB)
Kvalitetsredovisning Elevhälsan 14/15PDF (pdf, 558.3 kB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovisning ÄldreomsorgPDF (pdf, 759.3 kB)
Kvalitetsredovisning HandikappomsorgPDF (pdf, 735.8 kB)
Kvalitetsredovisning Individ- och familjeomsorg/integration/arbetsmarknadPDF (pdf, 544.2 kB)
PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 763.4 kB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning SamhällsbyggnadPDF (pdf, 535.2 kB)


Vid frågor om verksamheternas kvalitetsredovisningar

Vänligen kontakta:
Elisabeth Gerhardsson
Kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 62 64
E-post: elisabeth.gerhardsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Elisabeth Gerhardsson, senast ändrad 27 mars 2018