Lyssna

Verksamheternas kvalitetsredovisningar

Sektorerna, bolagsverksamheterna och enheterna ska årligen redovisa hur de politiska målen har uppnåtts utifrån indikatorer och framtagna verksamhetsplaner. De ska även redovisa hur man har arbetat för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Vid frågor om verksamheternas kvalitetsredovisningar

Ulrika Törnberg, utvecklingsstrateg
Telefon: 0511-38 68 90
E-post: ulrika.tornberg@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!