Lyssna

Kommunarkiv

Kommunens centralarkiv finns i Centrumhuset. Det är en "guldgruva" för släkt- och hembygdsforskare. Här finns även handlingar från de gamla landskommunerna.

Arkivskåp med öppna lådor som innehåller handlingar.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Kontakt

Om du har några frågor kring arkivet kan du kontakta:
Evy Olsson, kommunarkivarie
Telefon: 0511-32454
E-post: evy.olsson@skara.se

Bestämmelser

Vad som ska bevaras i kommunala verksamheterna och arkiveras styrs av arkivlagen, arkivförordningen och Götene kommuns arkivreglement.

Där beskrivs också hur man ska hantera handlingarna i arkivet på ett säkert sätt.

Arkiven är en del av det nationella kulturarvet. De ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar
  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
  3. forskningens behov

Götenes kommunala bolag, ekomoniska föreningar  och stiftelser omfattas också dessa laga och reglementen.

Arkivmyndigheten

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Götene kommun och har hand om kommunarkivet.

Dokumenthanteringsplan

Varje myndighet ska ha en plan som beskriver vilka handlingar som finns och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Den tas fram i samråd med kommunarkivarien och beslutas av nämnden/ bolaget.

I dokumenthanteringsplanen anges vad som ska bevaras och vad som kan gallras (förstöras). Det finns lagar som styr vad som ska gallras, det gäller till exempel vissa handlingar inom socialtjänsten.

Sekretess

Det finns handlingar som innehåller känsliga eller hemliga uppgifter. Vilka det är styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Det går att begära ut handlingarna  men arkivmyndigheten måste sekretesspröva och granska, innan de kan lämnas ut.

För personsekretess gäller att handlingarna måste vara äldre än 70 år innan alla får tillgång till dem. 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!