Lyssna

Götene kommuns värdegrund

Vår gemensamma värdegrund kallas för För-dig-perspektivet. Den innebär att allt vi gör syftar till att stödja de behov de som bor, verkar och besöker Götene kommun har.

En vuxen hand och en barnhand som pekar mot varandra, pekfingrarna möts. Förstora bilden

Varje medarbetares insats har stor betydelse för hur våra verksamheter, vår service och våra tjänster upplevs. Därför har vi en gemensam värdegrund som beskriver det förhållningssätt och den utgångspunkt vi ska ha när vi utför våra arbetsuppgifter och i mötet med dem vi är till för.

För-dig-perspektivet

Vår värdegrund kallas för-dig-perspektivet. Vi som arbetar i Götene kommun är till för de som bor i, besöker och verkar i Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att stödja deras behov. Det är detta som för-dig-perspektivet beskriver.

Ordet dig i för-dig-perspektivet syftar på just de som bor, besöker och verkar i Götene kommun. Vi ska sätta dem i centrum för våra beslut och handlingar och vi ska så långt som möjligt göra dem delaktiga i våra verksamheter och utföranden. Vi ska vara öppna och respektera dem, deras åsikter och erfarenheter. Vi ska arbeta för att stärka deras förmågor och genom vårt arbete skapa glädje för dem.

För-dig-perspektivet:

  • Stärker din Förmåga
  • Tror på Öppenhet
  • Respekterar dig
  • Din Delaktighet är viktig
  • Sätter Individen i centrum
  • Skapar Glädje

Ledord

För att vi ska kunna leva upp till vår värdegrund och få den att genomsyra vår arbetsdag har vi ett antal ledord till hjälp. De är:

  • Ansvar
  • Etik
  • Mod
  • Ärlighet

Varje medarbetares insats viktig

Varje medarbetares insats är viktig. Det är bara tillsammans vi kan skapa en verksamhet i toppklass för de bor, besöker och verkar i Götene kommun – för dig.

Genom att aktivt arbeta med utgångspunkt i för-dig-perspektivet och våra ledord blir vi en tillgänglig och öppen kommun som ger människor ett värdigt och gott bemötande. På så vis blir vi bättre på att tillgodose deras individuella behov och vi bidrar till att öka deras delaktighet och nöjdhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!