Lyssna

Ekonomi

Götene kommuns ekonomi påverkas, liksom alla andra kommuners, i hög grad av samhällsekonomins utveckling.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten som finansierar merparten av våra kostnader. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna skall betala. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!