Lyssna

Årsredovisning

Årsredovisning 2022

Fastställd i kommunfullmäktige 2023-04-24.

Ur askan in i elden är ett uttryck som väl beskriver hur vår omvärld har påverkat oss under 2022 och som fortsätter att påverka oss i hög grad.

När vi den 24 januari 2022 startade upp budgetarbetet för kommande år kunde ingen utav oss ens föreställa oss att vi om en månad, den 24 februari, starkt skulle komma att präglas utav ett fullskaligt krig direkt i vår närhet i och med Rysslands invasion av Ukraina.

Dessa yttre omständigheter har påverkat alla verksamheter under 2022, bla genom höga energipriser och ökande inflation. Men vi ser att Götene kommun står sig stark och vi gör ännu ett starkt resultat med 79,9 mnkr för 2022 vilket är 54,9 mnkr bättre än budget. Beror bla på att verksamheterna har ett överskott på 21,3 mnkr, skatteintäkter och statsbidrag har ett överskott på 31,2 mnkr. Tillväxten av skatteunderlaget efter återhämtningen från corona-pandemin ökade snabbare och starkare än vad tidiga prognoser visade.

De senaste årens starka resultat gör att vi står väl rustade inför kommande utmaningar. Vi står inför utmanade ekonomiskt läge men det som är ändå mer utmanade är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på arbetskraft är stor inom flera verksamheter och branscher. Därför är det oerhört viktigt att vi prioriterat jobbar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare.

2022 har till stor del präglats av diskussion kring nybyggnation av både badhus och förskola och dess placering i Västerbyområdet. Därför känns det nu mycket bra att projektering av nytt badhus påbörjats och att beslut tagits vart placeringen av ny förskola förordas.

Falkängens fastigheter såldes till Kinnekulle vandrarhem och konferens AB och det kommer att bli spännande att se hur man kommer att utveckla anläggningen som ett besöksmål och för boende.

Kommunens klimat- och miljöarbete blir alltmer viktigt och därför togs beslutet att from januari 2022 om medlemskap i Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS).

Gällande måluppfyllelsen till kommunens strategiska mål som sedan är nedbrutna till nämndernas mål ser vi att vi är på rätt väg och stora delar är uppfyllda.

Så stort Tack till alla medarbetare i vår kommun, ni är starkt bidragande till att vi kan visa upp ett starkt resultat för 2022 och till en mycket bra måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens ordförande 2022
Susanne Andersson

Fakta om kommunen

Kommunen

2022

Folkmängd per 31 december

13 275

Kommunal skattesats

22,12

Verksamhetens nettokostnader, (miljoner kronor)

806,8

Årets resultat, (miljoner kronor)

79,6

Soliditet, (procent)

53,9

Soliditet, (procent) (inklusive hela pensionsskulden och löneskatt)

35,4

Nettoinvesteringar, (miljoner kronor)

66,7

Självfinansieringsgrad, (procent)

174,5

Den kommunala Koncernen

2022

Verksamhetens nettokostnader, (miljoner kronor)

795,4

Årets resultat, (miljoner kronor)

87,8

Soliditet, (procent)

41,4

Soliditet, (procent) (inklusive hela pensionsskulden och löneskatt)

28,9

Nettoinvesteringar, (miljoner kronor)

95,5

Självfinansieringsgrad, (procent)

152,3

Fullständig årsredovisning 2022

Klicka här för att se Götene kommuns årsredovisning 2022 Pdf, 2.1 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!