Årsredovisning

Götene kommun gör varje år en årsredovisning som bland annat innehåller finansiella rapporter, analys av mål med mera. Här kan du ta del av årsredovisningen på ett kortfattade sätt. Hela årsredovisningen och en kortversion i pdf hittar ni också här.

Årsredovisning 2020

Fastställd i kommunfullmäktige 2021-05-03.

2020 ett annorlunda år

När året 2020 inleddes så var det nog ingen som kunnat föreställa sig att ett virus, Covid-19, skulle komma att påverka en hel värld? En pandemi som medfört att mycket i våra olika verksamheter har fått ställas om och en del även fått ställas in. Jag är imponerad över hur alla varit med och bidragit till denna stora omställning och många har ställts inför oerhörda utmaningar. Nu gäller det att vi fortsätter att hålla i och ut, och tar med alla lärdomar vi fått in i framtiden. Vi har lärt oss hur viktigt det är att tvätta händerna, att nysa i armvecket, att vara hemma när vi är förkylda mm. Den digitala utvecklingen har skett i raketfart och möten mm på distans har blivit en del av mångas vardag. Detta tror jag är något som vi kommer att ta tillvara på även framöver, att delta digitalt när det är möjligt kommer att spara mycket tid. Men vi alla saknar riktiga fysiska möten både på jobb och med våra nära och kära och det ser vi alla fram mot, för det har varit en stor prövning för oss alla och inte minst för de äldre i vårt samhälle. Jag är så stolt över er alla och det omställningsarbete som skett under 2020. Tack vare det har Götene klarat sig bra under pandemin och nu sätter jag stor förhoppning till att vaccineringen ska flyta på så att vi alla kan återgå till ett mer normalt liv.

Jag rikt ett stort tack till alla medarbetare i kommunen, mycket tack vare ett stora engagemang och idoga arbete har vi klarat oss bra under detta pandemi år. Vi ser det också genom att vi fortsätter att ligga i framkant på många områden samtidigt om vi hel tiden tar på oss nya utmaningar. Även årets resultat är över förväntan, visar att vi har god budgetföljsamhet i alla våra verksamheter sen har året utmaningar också inneburet att kommunen fått extra statliga resurser för att kompensera all omställning pga. Covid-19.

Stort Tack!

Kommunstyrelsens ordförande

Susanne Andersson

Kommunen

2020

Folkmängd per 31 december

13 203

Kommunal skattesats

22,12

Verksamhetens nettokostnader, mnkr

771,0

Årets resultat, mnkr

28,8

Soliditet, %

61,2

Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)

32,7

Nettoinvesteringar, mnkr

40,0

Självfinansieringsgrad, %

139,2

Den kommunala Koncernen

2020

Verksamhetens nettokostnader, mnkr

767,5

Årets resultat, mnkr

28,0

Soliditet, %

44,2

Soliditet, % (inkl. hela pensionsskulden och löneskatt)

26,1

Nettoinvesteringar, mnkr

57,2

Självfinansieringsgrad, %

131,8

Klicka här för att se Götene kommuns årsredovisning 2020PDF (pdf, 3.5 MB)

Kortversion av årsredovisning

Kortversion av årsredovisning 2020 kommer.

Här kan du läsa kortversion av Götene kommuns årsredovisning 2019PDF (pdf, 763.4 kB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!