Lyssna

Årsredovisning

Götene kommun gör varje år en årsredovisning som bland annat innehåller finansiella rapporter, analys av mål med mera. Här kan du ta del av årsredovisningen på ett kortfattade sätt. Hela årsredovisningen och en kortversion i pdf hittar ni också här.

Årsredovisning 2021

Fastställd i kommunfullmäktige 2022-04-25.

2021 fortsatte att vara en utmaning
Att hela 2021 skulle fortsätta att utmana oss och hela världen med pandemin Covid-19 var inte det vi hade förhoppningar om. Man så blev det och alla våra verksamheter fick ännu ett tufft år och jag vet att det har slitit mycket för all personal. Från politiken har vi försökt att ge uppmuntran med olika åtgärder för att visa vår uppskattning på något sätt.
Digitaliseringen har fortsatt under 2021 och digitala möten blev verkligen en vardag för många. Men den möjligheten har man ju inte haft inom varken skola eller omsorg utan där ha man verkligen haft de stora utmaningarna.

När jag ser tillbaka så slås jag över hur mycket det ändå hänt under 2021 trots pandemi, restriktioner mm. Och jag vill tacka alla medarbetare i kommunen som gjort detta möjligt, vet att det har slitit hårt på er och det har varit oerhört tufft. Alla verksamheter har påverkats och alla har ställts på prov på många olika sätt och alla har genom sin flexibilitet fått lösa olika situationer.

Kommunens resultat för 2021 överträffar alla förväntningar och så ser det ut i många utav Sveriges kommuner. Men jag vill vara tydlig med att vi hellre hade sett att nämnder och styrelse hade kunnat använda sin budget till det den var avsett med mycket har fått anstå pga stora påverkningar av pandemin Covid-19. Därför ser vi att nämnder och styrelse överlag lämnar överskott, totalt 29 mnkr över budget. Dessutom så har kommunen erhållit skatteintäkter och generella statsbidrag med 24,9 mnkr bättre än budget, ersättning för sjuklönekostnader med 4,4 mnkr.
De senaste årens starka resultat gör att vi står väl rustade inför kommande utmaningar inom byggnation, markförvärv mm
Jag hoppas nu att vi går in i ett mer normalt läge även om jag i skrivande stund vet att ingen vet hur det som just nu pågår i Ukraina kommer att påverka oss framöver.
Än en gång ett stort och varmt Tack till Alla!

Kommunstyrelsens ordförande
Susanne Andersson

Fakta om kommunen

Kommunen

2021

Folkmängd per 31 december

13 263

Kommunal skattesats

22,12

Verksamhetens nettokostnader, (miljoner kronor)

773,2

Årets resultat, (miljoner kronor)

73,9

Soliditet, (procent)

67,0

Soliditet, (procent) (inklusive hela pensionsskulden och löneskatt)

41,1

Nettoinvesteringar, (miljoner kronor)

51,6

Självfinansieringsgrad, (procent)

193,3

Den kommunala Koncernen

2021

Verksamhetens nettokostnader, (miljoner kronor)

761,6

Årets resultat, (miljoner kronor)

81,2

Soliditet, (procent)

48,6

Soliditet, (procent) (inklusive hela pensionsskulden och löneskatt)

32,0

Nettoinvesteringar, (miljoner kronor)

79,0

Självfinansieringsgrad, (procent)

136,7

Fullständig årsredovisning 2021

Klicka här för att se Götene kommuns årsredovisning 2021 Pdf, 2 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!