Årsredovisning

Götene kommun gör varje år en årsredovisning som bland annat innehåller finansiella rapporter, analys av mål med mera. Här kan du ta del en årsredovisningen på ett kortfattade sätt. Hela årsredovisning och en kortversion i pdf hittar ni också här.

Året 2018

Götene kommun skall ha en verksamhet i toppklass för våra medborgare och där är våra anställda viktiga personer. TACK ALLA ni som finns i vår organisation och gör vår kommun till en attraktiv plats att leva och bo i.

Vi har under flera år lagt fokus på socioekonomiska satsningar. Resultatet i grundskolan är högre än tidigare. Flera brukarundersökningar inom äldreomsorg och hemvård visar goda resultat. Ett rikt utbud av kultur-aktiviteter, framtaget i samarbete med studieförbund, föreningar och andra samarbetspartner, erbjöds.

Företagsklimatet är också viktigt och Svenskt näringslivs kommunranking visar att enligt företagen i Götene är skolans attityder till näringslivet så bra att det rankas till 6:e bäst i Sverige.

Åsa Karlsson Kommunalråd 2018. Klicka på bilden för att förstora.

Åsa Karlsson Kommunalråd 2018. Klicka på bilden för att förstora.

Kommunen arbetar för att bli ett föredöme inom miljöområdet och minskar sin klimatpåverkan genom samarbete med företag och andra aktörer.

Tillsammans skall vi fortsätta att utveckla verksamheten och få en verksamhet i toppklass för våra kommunmedborgare.

Åsa Karlsson

Kommunalråd 2018

Vart gick dina skattepengar?

Vart gick dina skattepengar? Klicka på bilden för att förstora.

Vart gick dina skattepengar? Klicka på bilden för att förstora.

En krona i skatt

 • Pedagogisk verksamhet 49 öre
 • Vård och omsorg 41 öre
 • Samhällbyggnad 3 öre
 • Kultur och fritid 3 öre
 • Årets resultat 4 öre

Resultat och investeringar

Kommunens resultat för 2018 är 31,7 miljoner kronor, vilket innebär 4,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsförmåga, har förbättrats till 20,7 procent. Det innebär att målet med att soliditeten ska öka är uppfylld.

Götene kommun har inga lån, vilket är en av styrkorna med kommunens ekonomi.

Kommunens likviditet, dess kortsiktiga betalningsförmåga uppgår till 102,1 procent, vilket är god. Kommande investeringar kommer successivt att sänka likviditeten.

Kommunens intäkter och kostnader

Kommunens intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Förutom skatteintäkter har kommunen även intäkter i form av bland annat olika avgifter, statsbidrag och hyror. Dessa intäkter ska finansiera tjänsterna som kommunen tillhandahåller invånarna.

Kommunens intäkter för 2018 uppgick till 947,2 miljoner kronor, varav skatt svarade för 743,6 miljoner kronor.

Kommunens intäkter. Klicka på bilden för att förstora.

Kommunens intäkter. Klicka på bilden för att förstora.

Kommunens intäkter

 • Skatteintäkter och Statsbidrag 78%
 • Bidrag främst från Skolverket, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 12%
 • Övriga intäkter (bland annat hyror, entreprenader, arrende) 7%
 • Taxor och avgifter 2%

Pengarna som kommunen får in används till olika sorters kostnader. Den största kostnaden är personalkostnader, vilket omfattar 55 procent av kommunens totala kostnader. Därefter utgör kommunens kostnader av hyror, köp av verksamheter, bidrag med mera.

Kommunens kostnader. Klicka på bilden för att förstora.

Kommunens kostnader. Klicka på bilden för att förstora.

Kommunens kostnader

 • Arbetskraft 55%
 • Köp av verksamhet 17%
 • Hyror 8%
 • Bidrag och transferering 3%
 • Övriga kostnader 11%
 • Fastigheter och entreprenader 3%
 • Avskrivningar med mera 3%

Detta är bara en liten del av årsredovisningen. För att på ett enkelt och lättförståeligt sätt kunna ta del av kommunens årsredovisning görs även en kortfattade version i pdf som finns här nedan.

Kortversion av årsredovisning

Kortversion 2018PDF (pdf, 357.4 kB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor