Lyssna

Delårsrapport

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och kommunala bolag samt Kommunalförbund. Rapporten är indelad i tre huvuddelar. Den första delen är förvaltningsberättelsen. Den andra delen avser Götene kommun med finansiell analys, balans och resultaträkning  samt presentation av nämnder. I den tredje delen redovisas Götene kommuns bolag/kommunalförbund. 

Prognosen per 2021-08-31 är att årets resultat väntas vara 51,4 miljoner kronor, vilket är 41,0 miljoner kronor högre än budget.

I prognosen för 2021 visar nämnderna upp ett samlat överskott på 13,3 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är kommunstyrelsen, socialnämnden samt Nämn för utbildning, Kultur och Fritid som bidrar till överskottet.

Enligt prognosen för 2021, kommer skatter och generella statsbidrag bidra till ett budgetöverskott på 19,1 miljoner kronor. Dessutom förväntas ersättningar i samband med Covid-19 uppgå till 3,7 miljoner kronor.

Delårsrapport 2022-08-31 Pdf, 1.8 MB.

Här kan du läsa mer om Delårsrapporten 2021-08-31 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2020-08-31 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2019-08-31 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2018-08-31 Pdf, 1.4 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!