Lyssna

Delårsrapport

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och kommunala bolag samt Kommunalförbund. Rapporten är indelad i tre huvuddelar. Den första delen är förvaltningsberättelsen. Den andra delen avser Götene kommun med finansiell analys, balans och resultaträkning  samt presentation av nämnder. I den tredje delen redovisas Götene kommuns bolag/kommunalförbund. 

Prognosen per 2020-08-31 är att årets resultat väntas vara 45,1 miljoner kronor, vilket är 37,2 miljoner kronor högre än budget.

I prognosen för 2020 visar nämnderna upp ett samlat överskott på 6,4 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är kommunstyrelsen, socialnämnden samt Nämn för utbildning, Kultur och Fritid som bidrar till överskottet.

Enligt prognosen för 2020, kommer skatter och generella statsbidrag bidra till ett budgetöverskott på 14,7 miljoner kronor. Förändring av kapitalkostnader förväntas bidra med ett överskott på 7,6 miljoner kronor. Dessutom förväntas ersättningar i samband med Covid-19 uppgå till 5,2 miljoner kronor.

Klicka här för mer information om delårsrapporten 2020-08-31 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Delårsrapport 2019-08-31 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Delårsrapport 2018-08-31 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!