Lyssna

Kvalitetsmätningar

Undersökningar och jämförelser ingår i uppföljning och utvärdering av kommunens verksamheter och är ett viktigt underlag i arbetet med ständiga förbättringar.

Det sker dels genom olika nöjd-kund-mätningar såsom

dels genom jämförelser med andra kommuner

Inom den egna verksamheten görs uppföljningar genom till exempel

  • Kvalitetsredovisningar, uppföljning gentemot de mål och resultat som beskrivits i de årliga handlingsplanerna.
  • Intern kvalitetsgranskning, intern uppföljning av uppfyllelse av lagstiftning, föreskrifter, mål och andra styrdokument

Mer information

Har du frågor om kommunens kvalitetsmätningar är du välkommen att höra av dig till:

Ted Ek, utvecklingssamordnare
Telefon: 0511-38 68 92
E-post: ted.ek@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!