Lyssna

Agenda 2030

Götene kommun har en tydlig politisk viljeinriktning att implementera Agenda 2030, dels i kommunpolitiska program, kommunal verksamhetsstyrning, mål och uppföljning.

Förstora bilden

Götene kommuns arbete inom ramen för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda med 17 globala mål för en hållbar utveckling. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För att uppnå de globala målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Götene kommun deltar i projektet Glokala Sverige.

Götene kommun är en av de kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

– Götene kommun är mycket glad över att vara med i denna utbildningsinsats för att fördjupa våra kunskaper om Agenda 2030. Både tjänstemän och politiker deltar i utbildningen då alla i vår kommun har en viktig roll att utgå från Agenda 2030:s globala mål och flertalet delmål, säger kommunutvecklare Mikael Lundgren på Götene kommun.

Vad händer inom ramen för Götene kommuns arbete med Agenda 2030?

Götene kommun arbetar löpande med att inkludera Agenda 2030:s globala mål och ett antal av dess delmål i kommunpolitiska program, verksamhetsplaner, mål, uppföljning och i kommunens kvalitetsredovisningar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!