Lyssna

Folkhälsorådets ledamöter och tjänstemän

Rådets ledamöter
Ledamöter
Representerar

Susanne Andersson (C)Ordförande

Åsa Karlsson (S)v.ordförande

Kommunstyrelsen

Isabella Carlén (KD)

Maritha Hellqvist (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Lars Waldefeldt (M)

Björn Cavalli-Björkman (S)

Socialnämnden

Andreas Wändahl (L)


Räddningsnämnden

Clemens Nordentoft (GF)


Service och teknik
RegionpolitikerAnette Carlsson (M)


Östra nämnden

Sebastian Clausson (S)


Östra nämnden

Verksamhetsansvariga tjänstemän som ingår i Rådet

Namn

Titel

Verksamhet

Tove Wold-Bremer

Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten Skaraborg

Dag Högrell

Säkerhetssamordnare

Utveckling och service

Åsa Karlsson

Sektorschef

Samhällsbyggnad

Leif Lagergren

Skolchef

Barn och utbildning

Lena Vestlin

Verksamhetschef

Närhälsan

Elisabeth Oliv

Kommunpolis

Polisområde Skaraborg

Eva Sellermark

Klinikchef

Folktandvården

Mikael Knutsson

Verksamhetschef Götenehälsan

Näringslivsföreningen

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!