Lyssna

Folkhälsorådets ledamöter och tjänstepersoner

Här hittar du de ledamöter och tjänstepersoner som sitter i Folkhälsorådet.

Rådets ledamöter
Ledamöter
Representerar

Johan Månsson (GF) Ordförande

Åsa Karlsson (S) v.ordförande

Kommunstyrelsen

Marcus Källander (M)

Maritha Hellqvist (S)

Utbildning-, kultur- och fritidsnämnden

Anna Dalström (C)

Ann-Charlotte Granander (S)

Socialnämnden

Anders Månsson (GF)


Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Göran Andersson (M)


Service och teknik

Marianne Bonnevier (MP)


Delregional nämnd Östra

Anette Karlsson (M)


Delregional nämnd Östra

Verksamhetsansvariga tjänstemän som ingår i Rådet

Namn

Titel

Verksamhet

Tove Wold-Bremer

Folkhälsostrateg

Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg, Regionhälsan

Åsa Eklund

Sektorschef

Utbildning, kultur, fritid

Lena Vestlin

Verksamhetschef

Närhälsan

Elisabeth Oliv

Polis

Polisområde Skaraborg

Madhi Shemshaki

Klinikchef

Folktandvården

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!