Lyssna

Modersmål, nyanlända, studiehandledning och svenska som andraspråk 

Här hittar du information om modersmål, nyanlända, studiehandledledning och svenska som andraspråk. Informationen vänder sig till flerspråkiga barn och elever.

Klicka för att förstora

Modersmål

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Läs gärna mer under fliken "Modersmål".

Nyanlända elever

Som nyanländ har du rätt till utbildning. Här får du veta vilka som arbetar med mottagning av nyanlända och hur mottagningen går till. Mottagande av nyanlända elever ska säkerställa likvärdigheten i utbildningen och bidra till en öka måluppfyllelse.

Läs gärna mer under fliken "Nyanlända barn och elever".

Studiehandledning

Studiehandledningen syftar till att stödja undervisningen i olika ämnen och till att stimulera språkutveckling, för att på så sätt nå en ökad måluppfyllelse.

Läs gärna mer under fliken "Studiehandledning"

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan. Betyg ges i årskurs 6 till årskurs 9. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för elev.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!