Lyssna

Studiehandledning

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte fullt kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Studiehandledning stödjer eleverna så att de på ett bättre sätt ska kunna hävda sig i undervisningen, enligt sina förutsättningar.

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Studiehandledning bidrar till goda resultat

"Skolan är skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet om hon eller han behöver det. Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar. Läraren som ger denna handledning har, tillsammans med ämnesläraren, en viktig roll. Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen befästs både på elevens modersmål och det svenska språket."
(Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända sid.15, år 2008)

Den ordinarie ämnes- eller klassläraren ansvarar för studiehandledningens innehåll. För bästa resultat ska ämnesläraren eller klassläraren och modersmålsläraren samarbeta kring planering, utvärdering och uppföljning. Vid behov kan modersmålsläraren delta vid olika provsituationer som "förståelsetolk".

Rektor ansvarar för att en elevs behov av stöd utreds skyndsamt. Väljer rektorn att sätta in studiehandledning på elevens modersmål ska den ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Studiehandledning till elever med annat modersmål ges oftast av de lärare som även undervisar i modersmålet.

Läs mer om studiehandledning på Skolverkets hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!