Lyssna

Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen (IUP)

I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

En gång per läsår tar läraren fram en individuell utvecklingsplan vid utvecklingssamtalet. Detta gäller för årskurs 1-5 i grundskolan. Den individuella planen innehåller både omdömen och en framåtsyftande planering. I de årskurser där betyg ges ges inga skriftliga omdömen.

Den individuella utvecklingsplanen följs upp vid nästa utvecklingssamtal eller tidigare vid behov.

Götene kommun följer Skolverkets allmänna råd kring utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!