Lyssna

Välja grundskola

Barnet har en plats på skolan i upptagningsområdet för barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare kan önska en annan skola än den man tillhör. Beslut om placering på annan skola fattas av rektor.

Vill man välja en annan grundskola än den man tillhör tar man kontakt med rektor på enheten och det är denne som avgör om placering. Väljer man en annan skola än upptagningsområdet har man inte rätt till skolskjuts.

Man kan läsa mer om val av grundskola på skolverkets hemsida.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!