Lyssna

Välja grundskola

Barnet får en plats på den skola som ligger närmast hemmet (barnets folkboksföringsadress). Vårdnadshavare kan önska en annan skola än den man tillhör. Vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).

Vill man välja en annan grundskola än den man tillhör tar man kontakt med rektor på enheten och det är denne som avgör om placering. Väljer man en annan skola än upptagningsområdet har man inte rätt till skolskjuts.

Man kan läsa mer om val av grundskola på skolverkets hemsida.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!