Lyssna

Modersmål

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med en egen kursplan. Betyg i modersmål ges från årskurs 6.

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I modersmålsundervisning får eleven möjlighet att tala sitt modersmål och lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker elevens självkänsla och identitet.

Modersmålet är också nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, historia, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att känna till sitt ursprung. Målet är att eleverna ska bli aktivt flerspråkiga personer med dubbel kulturell identitet.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och använder det dagligen som umgängesspråk med eleven, kan eleven få undervisning i sitt modersmål förutsatt att:

  1. eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och
  2. eleven önskar få sådan undervisning.

För att kommunen ska anordna undervisning i modersmål måste minst fem elever som önskar samma språk och att lämplig lärare finns. Undantag finns när det gäller de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkiele, jiddisch och romani chib.

Ansökan

Ansökan om modersmål görs via kommunens e-tjänst.

Ansökan modersmål e-tjänst

Uppsägning

Du kan när som helst säga upp ditt stöd eller undervisning för modersmålet. Blanketten finner du nedan. Blanketten lämnar du in till skolan.

Uppsägning modersmålsundervisning Pdf, 26.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!