Lyssna

Nyanlända elever

Som nyanländ har du rätt till utbildning. Hemkommunen ansvarar för att barnen ges skolgång och att ungdomar erbjuds plats vid en kommunal skolenhet. Skolan ansvarar för att erbjuda dig en utbildning som passar dig utifrån dina behov och förutsättningar.

De som arbetar med mottagande av nyanlända elever är samordnare, rektorer, skolsköterskor, lärare och modersmålslärare.

Först hålls ett introduktions- och kartläggningssamtal med vårdnadshavare och elev. Därefter kartläggs elevens kunskaper av samordnare och modersmålslärare via Skolverkets kartläggningsmaterial (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartläggningen ligger sedan till grund för årskursplacering. Kartläggningen ska ske inom 2 månader efter att eleven har börjat skolan.

Eleven får också träffa skolsköterska för en hälsokartläggning. Syftet är att få en bild av elevens hälsotillstånd för att underlätta mottagande på skolan. Även tidigare vaccinationer kartläggs och vaccinationer erbjuds till de nyanlända elever som behöver det.

Om du vill veta mer om hur bland annat skolan i Sverige fungerar kan du klicka på Information om Sverige (nytt fönster).

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!